Ирэх сонгуулийг ямар системээр явуулах вэ?
САНАЛ ӨГСӨН : 223

55.90% (180)
44.10% (142)
Бусад санал асуулга