...
САНАЛ ӨГСӨН : 321

Ирэх сонгуулийг ямар системээр явуулах вэ?

56.07% (180)
43.93% (141)

Ирэх сонгуулийг ямар системээр явуулах вэ?
САНАЛ ӨГСӨН : 222

56.07% (180)
43.93% (141)
Бусад санал асуулга