100x100 Албан тушаал :
Мэргэжил :
100x100 Албан тушаал : УИХ-ын гишүүн
Мэргэжил : Эрх зүйч мэргэжилтэй
100x100 Албан тушаал : УИХ-ын гишүүн
Мэргэжил :
100x100 Албан тушаал : УИХ-ын гишүүн
Мэргэжил :
100x100 Албан тушаал :
Мэргэжил :
100x100 Албан тушаал : УИХ-ын гишүүн
Мэргэжил :
100x100 Албан тушаал : УИХ-ын гишүүн, МАН-ын бүлгийн дарга
Мэргэжил :
100x100 Албан тушаал : УИХ-ын гишүүн
Мэргэжил :
100x100 Албан тушаал : УИХ-ын гишүүн, УЗ-ийн гишүүн
Мэргэжил : Эрх зүйч
100x100 Албан тушаал : УИХ-ын Дэд дарга, Монгол Ардын Намын дарга
Мэргэжил : Төлөвлөгч, Эдийн засагч

Ирэх сонгуулийг ямар системээр явуулах вэ?
САНАЛ ӨГСӨН : 222

56.07% (180)
43.93% (141)
Бусад санал асуулга